GRUP LA PAU
 • Spanish
 • Catalan
 • Euskara
ACCESOS

KALITATE, INGURUMEN ETA LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN POLITIKA

KALITATE, INGURUMEN ETA LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN POLITIKA

KALITATE, INGURUMEN ETA LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN POLITIKA

GRUP LA PAUren helburu nagusia da gure bezeroei kalitatezko zerbitzuak ematea, eta zerbitzu horietan konfiantza izatea, haien eskakizunak betetzeko, bai eta kexak tratatzeko ere, erantzun-fidagarritasuna eskaintzea, itxaropenak erabat asebetetzen dituena, erabiltzailearekiko hurbiltasuna, zerbitzuan azkar ibiltzea, gure bezeroaren beharretara egokitzea erakutsiz, eta segurtasuna bermatzeko arriskuak kudeatuz.  Aldi berean, konpromisoa hartzen dugu jarduera hori ingurumenaren eta energiaren arloan modu positiboan egiteko, laneko, pazientearen segurtasunerako eta bideko arriskuak prebenitzeaz gain, laneko eta bideko segurtasunean arreta jarriz, trafiko-istripuek eragindako kalteak, gaixotasunak eta heriotzak saihesteko, energia-jarduna hobetzeko, ingurunearen, bezeroen eta, oro har, publikoaren babesa lortzeko, ingurumenaren, energiaren, laneko, pazientearen segurtasunerako eta bideko istripuen balizko inpaktuak minimizatuz. Politika horren helburua da errealitate hori sendotzea, etengabe hobetuz eta gure bezeroen eta alderdi interesdunen konfiantza indartuz.

Horregatik, guretzat, kalitate globala, ingurumenaren eta energiaren babesa, laneko, pazienteen eta bideko segurtasuna, honetan datza:

 •  Gure testuingurua ezagutzea, zer itxaropen eta behar dituzten jakitea, tratu ezin hobea emanez eta gure artean gustura senti daitezen, bezeroen, langileen eta erakundearen iritziak kontuan hartuta.
 • Ezarritako helburuak eta xedeak lortzeko behar diren baliabide guztiak eskaintzea.
 • Akatsik gabeko zerbitzu bat, eskatutako epean eta biltzeko denbora eta lekuak betez.
 • Gure langileak birziklatzea, gure bezeroarenganako arreta hobetzeko eta honen seguratsunerako.
 • Gure enpresaren ezbehar-tasa murriztea, bai eta trafiko-istripuek eragindako heriotzak ere
 • Gure jardueraren garapenak sortzen dituen arrisku guztiak identifikatzea eta kontrolatzea maila guztietan.
 • Informazio-sistemen jarraitutasuna bermatzea, kalte-arriskuak minimizatuz, eta informazioaren konfidentzialtasuna, osotasuna eta erabilgarritasuna uneoro ziurtatzea.
 • Aplikatzekoak diren baldintzak betetzea: aplikatu beharreko lege-betekizunak eta erakundeak harpidetutako beste baldintza batzuk, baita finantzarioak, operatiboak eta erakundearenak ere.
 • Hobekuntzarako eta kudeaketarako ekipamendua, zerbitzu eraginkorren erosketa eta arrisku sanitarioen kudeaketan egindako aurrerapenak eta jardunbide egokiak sustatzea.
 • Arriskuen kudeaketari eta erakundearen kudeaketa-prozesuei buruzko segurtasun-kultura sustatzea.
 • Gorabeheren barne-jakinarazpena erraztea, prozesuaren konfidentzialtasunari eutsiz.

Kalitate globala, zerbitzuaren kalitatea, ingurumena, efizientzia energetikoa, laneko segurtasuna eta osasuna, bide-segurtasuna, pazienteen seguratasuna eta gidatze eraginkorra kudeatzeko sistema bat izanez, UNE-EN ISO 9001, UNE ISO 10002, UNE 179002, ISO 14001, UNE EN ISO 50001, UNE-ISO 27001, ISO 45001, UNE ISO 39001 UNE 179003 eta EA 0050 arauak betetzen, GRUP LA PAUren helburua da guztien parte-hartzea sustatzea, sistemaren barne-prozesuak etengabe hobetzea, zerbitzu bikaina emanez, bezeroaren gogobetetasuna areagotuz, pazienteen seguratsunean, ingurumen-inpaktu posibleak eta energia-jarduna prebenitzeko, kalteak eta osasunaren narriadura saihesteko neurriak ezarriz, baita trafiko-istripuek eragindako heriotzak murriztea ere, eta, aldi berean, aplikagarriak diren legezko eta arauzko baldintza guztiak eta organizazioak kalitatearekin, ingurumenarekin, energia-prebentzioarekin eta pazienteen segurtasunean lotuta sinatzen dituen beste batzuk betetzea.

Politika horren arabera, helburuak ezartzen ditugu maila guztietan, eta horien betetze-mailaren jarraipena egiten dugu, gure etengabeko hobekuntza eta gure prozesuen jarduna neurtu ahal izateko. 

GRUP LA PAUko Zuzendaritzak aldian-aldian berrikusten du Kudeaketa Sistema, etengabe komenigarria, egokia eta eraginkorra dela ziurtatzeko. Berrikuspen horretan sistema eta prozesuak hobetzeko aukerak ebaluatzen dira, eta aldaketak egiteko premiak detektatzen dira Kalitate Globalaren, Ingurumenaren eta energia-jardunaren sisteman, laneko segurtasun eta osasunean, pazienteen segurtasunean baita bide-segurtasunean ere, politika eta helburuak barne. 

GRUP LA PAUko zuzendaritzak aitortzen du helburu horiek betetzeko ezinbestekoa dela enpresako laguntzaile guztiek parte hartzea, eta, gainera, etengabe ahalegintzen dira beren lana hobetzen, talde-lana hobetzen eta gure enpresaren helburu orokorrekiko erabateko konpromisoa hartzen, ingurumena errespetatuz, laneko, pazienteen eta bideko arriskuak murriztuz. Hartutako erantzukizunarekin bat, politika hori betetzeko behar diren baliabideak ematen ditu, tartean diren pertsonei eta, oro har, herritarrei banatzea barne.

Zuzendaritza, 2022 Urtarrila