GRUP LA PAU
 • Spanish
 • Catalan
 • Euskara
ACCESOS

GARRAIO SANITARIO EZ-URGENTEA

GARRAIO SANITARIO EZ-URGENTEA

Grup La Paun, garraio sanitario ez-urgentearen zerbitzua ematen dugu. Zerbitzu horren ezaugarri nagusia zera da: ezintasun fisiko batengatik edo arrazoi kliniko soilengatik garraio arrunta erabili ezin duten pertsonak lekualdatzea, osasun laguntza jaso behar duten zentro, zerbitzu edo establezimendu medikoetara joateko.

Zerbitzu mota honek, halaber, lehen deskribatutako ezaugarriak dituen pazientea osasun zentrotik etxera –osasun laguntza jaso ondoren– lekualdatzeari ere ematen dio estaldura, baldin eta lekualdaketa ibilgailu egokitu baten bidez egin beharra justifikatzen duen arrazoirik badago.

IBILGAILU SANITARIO EZ-URGENTEEN FLOTA

Ibilgailu sanitario ez-urgenteen flota, honela osatua dago:

 • Anbulantzia ez-asistentzial indibidualak: zerbitzua pertsona bakar batentzat da, beraz, ibilgailuak ohe bat dauka
 • Anbulantzia ez-asistentzial kolektiboak: gehienez ere sei pertsonarentzat
 • Anbulantzia bariatrikoak
20190919175548__I4A7084_1-01-002-1000x655
I4A8274-1000x600

LAN TALDEA

Era berean, pazientea erreferentziazko osasun zentroraino berme osoz eramango dela bermatzen duen lantaldea honako hauek osatzen dute:

 • Osasun larrialdietako gidari teknikoa
 • Osasun larrialdietako teknikariak
 • Garraio sanitarioko ziurtagiri profesionala duen laguntzailea

ZERBITZUAK

Azkenik, denboraren arabera, garraio asistentzial ez-urgentearen zerbitzua honela sailkatzen da:

 • Zerbitzu programatua: 24 ordu lehenago kontratatu bada.
 • Zerbitzu ez-programatua: une jakin batean eta aurreikusi gabe egin behar dena, esaterako, larrialdietako alta baterako edo beste osasun zentro batean proba diagnostikoren bat egiteko.
20190919175952__I4A7102-01-002-1-1000x700

Zer nolako laguntza ez-urgentea ematen du Grup La Pauk?

Garraio sanitarioko gure zerbitzuak arreta mota desberdinei ematen die estaldura:

Garraio sanitarioa: osasun zentrora ibilgailu arrunt batekin joatea eragozten dien egoera fisikoa duten pazienteak lekualdatzeko zerbitzua administrazio publikoei eta mutuei ematen zaie soilik (enpresa bateko langileentzat edo lan mutualitate bateko kideentzat).

Aberriratzeak eta lekualdaketak (tokikoak, nazionalak eta nazioartekoak): aberriratze sanitarioaren zerbitzua eskaintzen zaie bai administrazio publikoei, bai mutuei eta partikularrei, paziente bat helburu herrialdetik jatorrizko herrialdera eraman behar denean. Zerbitzu mota hori ematen da pazienteak, ustekabeko egoera larri bat dela eta, tratamendu mediko egokia behar duenean, eta tratamendu hori ezin denean egin intzidentearen lekuan.

Aberriratze sanitarioek jatorrizko herrialdeak ezartzen dituen araudia, legedia eta prozedurak bete behar dituzte; beraz, zerbitzua emango da baldin eta baldintza sanitario eta burokratiko egokiak betetzen badira.

Grup La Pauren kasuan, anbulantzien flota egokitu bat daukagu pazientea osasun zentrotik aukeratutako airegarraio ingurunera eramateko, bai eta alderantzizko ibilbidea egiteko ere, hau da, airegarraio ingurunetik ospitalera.

Orobat, beste ospitale batean laguntza medikoa behar duten pazienteak lekualdatzeaz ere arduratzen gara, bai autonomia erkidego beraren barruan, bai autonomia erkidego desberdinen artean; jatorrizko lekura itzultzeaz ere arduratzen gara.

Osasun langileei laguntzea: zerbitzu mota hau osasun laguntza behar duten partikularrei soilik ematen zaie; esate baterako, aldi jakin batean errehabilitazio zentro batera joan eta lekualdaketa hori egiteko baliabide propiorik ez dutenei. Grup La Pauk osasun arloko profesionalekin eskaintzen du laguntza zerbitzu hau, pazientearen lekualdaketa baldintza onenetan egitea bermatuz, bai kalitatezko arretari dagokionez bai zerbitzuaren eraginkortasunari eta berehalakotasunari dagokionez.

I4A8240-1000x560

DIRIGIDO A

Grup La Pauk honako hauei ematen die garraio sanitario ez-urgentearen zerbitzua:

• Administrazio publikoak
• Osasun arloko mutua pribatuak
• Partikularrak

Zerbitzu hau nahi duzu? Jar zaitez gure profesionalen aholkupean!